KYC News

Let's KYC together!

ALGEMENE VERGADERING 2021 - NIEUWE DATUM

Beste Leden,

 

Volgend op de Covid maatregelen van de overheid is het ons niet toegelaten om de vergadering van zondag 5 december 2021 te laten doorgaan.

De instructies over private bijeenkomsten zijn de volgende :

Private bijeenkomsten BINNEN zijn niet toegelaten (tot 19/12/2021). Een private bijeenkomst is “een bijeenkomst waarbij een organisator voorafgaand aan de start van de bijeenkomst door middel van individuele uitnodigingen de toegang beperkt tot een welomschreven met de organisator verbonden doelgroep die duidelijk te onderscheiden valt van het grote publiek”.  Er zijn beperkte uitzonderingen hierop (huwelijken en begrafenissen)

Het bestuur van de KYC heeft beslist om de vergadering te verplaatsen naar zondag 30 januari 2022.

Er volgt in de volgende dagen ook een “Woord van de Voorzitter” omtrent enkele belangrijke beslissingen binnen de KYC.

 

Bedankt voor jullie begrip en hou het veilig.
Bestuur Koksijde Yachting Club vzw.


© 2022 KOKSIJDE YACHTING CLUB. ALL RIGHTS RESERVED.
KYC, Dumontlaan 8, B-8670 Koksijde | Algemene privacyverklaring