Skip to main content
KYC News

Let's KYC together!

Eindejaarsboodschap van de voorzitter

Beste leden,

 

Door de evoluerende covidomstandigheden, zijn we wederom verplicht geweest om de Algemene vergadering, voorlopig uit te stellen naar 30 januari eerstkomende.

Ik vond het dan ook meer dan opportuun om duiding te geven over de voorbije twee boekjaren, alsook wat er op de plank staat voor het komende jaar. Ik ben ervan overtuigd dat hiermee reeds vele vragen van onze leden een antwoord zullen krijgen. Tevens is het ook een opportuniteit om enkele indianenverhalen betreffende de uitbreiding van de KYC uit de wereld te helpen.

Voor de diverse kampen(zeil,kite,sup en windsurf) hebben we alle records gebroken met een totaal van 654 deelnemers. De bezetting  van de kampen was 25% hoger dan in 2020 en  53% hoger dan in 2019. De inkomsten stegen met 14 k€ tegenover vorig jaar.

Ik wens dan ook expliciet Christ’l te danken voor het bereikte resultaat, niet alleen voor dit exploitatiejaar, maar tevens voor de voorbije 5 jaren dat ze actief was in onze club. Zij was de eerste fulltime Beachmaster op jaarbasis, en heeft de grondslag gelegd voor een professionalisering van onze watersportschool, waar we in de toekomst nog verder op kunnen bouwen. Ik wens tevens onze sponsors bij deze dank te betrekken, gezien zonder hun aanzienlijke bijdrage een fulltime personeelslid eigenlijk niet haalbaar is. We wensen Christ’l  ook veel succes bij haar nieuwe uitdaging, en hopen haar nog geregeld te kunnen ontmoeten in onze Club.

Door de covidsituatie zijn de incentivesinkomsten drastisch teruggevallen tegenover 2019, met 9 k€.

Gezien ons boekjaar loopt vanaf het 4de kwartaal t.e.m. het 3de kwartaal, alsook doordat  Christ’l een tijdje out is geweest vanwege een medische ingreep,  en ons personeel op technische werkeloosheid werd geplaatst tijdens de lockdowns, heeft dit een gunstige invloed gehad op onze loonkosten. Deze kostenverlaging is voor alle duidelijkheid niet recurrent.

Dit alles samen maakt dat we dit jaar eindigen op een resultaat van 48 k€ tegenover 19 k€ vorig jaar en 28 k€ in 2019. Gezien het contract van Christ’l liep tot eind november, is er nog een uitloop van de wedde en een uitbetalingen van recupereerbare overuren en bonus welke op een  +/- 13 k€ uitkomt en ten laste van het volgend boekjaar valt.

Dit jaar werd er geïnvesteerd in een nieuwe jetscooter gezien de oude het gedurende de zomer het begeven heeft. Deze werd bij aanwezigheid van de Beachmaster opgesteld naast de vlaggenmast. Er werd gedurende het seizoen een tweede tractor gehuurd, teneinde de piekmomenten te kunnen opvangen, en tevens als back-up voor de oude tractor, die dringend aan vervanging toe is.

Hiermede sluiten we naadloos aan bij de investeringen van volgend jaar. Naast de zoektocht van een (nieuwe) tractor, dient ook de oudste rescueboot vervangen te worden.

Worden de versleten zeilen van onze zeilboten vervangen.  Wordt de meteorologische apparatuur met bijkomende ICT en de verbinding met onze website vernieuwd. Wordt er zoals elk jaar trouwens nieuw kitemateriaal gekocht, welke dan na het seizoen aan onze leden via de Beachmaster wordt doorverkocht. En ten slotte worden de inschrijvingen voor de diverse sportkampen gedigitaliseerd, zodat de opvolging en de sturing ervan drastisch vereenvoudigd voor de Beachmaster en de penningmeester.

Bijkomend is er ook met de Gemeente De Panne, Koksijde, het MRCC en FOD kust een overeenkomst om vanaf 2022 onze insteekzone te verlengen richting De Panne.

Er werd na het ontslag van Christ’l uitgekeken naar een waardige vervang(st)er. Na discrete opzoekingen en via een gelukkig toeval zijn we terechtgekomen bij Nore Daelemans. Zij volgde scheepvaartschool in Antwerpen, waarna ze, na een maand gevaren te hebben, een bachelor Sport heeft gevolgd, en een jaar les heeft gegeven als sportlerares. Zij is tevens ook ski-instructeur, en is reeds 5 jaar zeilinstructeur bij de RBSC Heusden en Nieuwpoort. Zij was tevens Freelancer voor Sport Vlaanderen Nieuwpoort and the Outsider Coast.

Het is de bedoeling om met haar ervaring onze clubactiviteiten, zowel wat de (jeugd)kampen, als voor onze leden watersporters betreft,  verder te professionaliseren, en uit te breiden. Het seizoen uit te breiden vanaf Pasen voor sommige disciplines. De incentives buiten de vakantieperiodes verder te ontwikkelen, en hierdoor de sportiviteit en bijhorende veiligheid in onze club naar een hoger niveau te tillen.

Wegens haar skimonitoractiviteiten zal Nore vanaf heden reeds de mails opvolgen, maar zal pas tegen midden maart haar functie voltijds opnemen. Ik ben ervan overtuigd dat deze aanwerving een win-winsituatie zal zijn voor zowel Nore, als voor de KYC.

Zoals U weet hebben we vorige jaar via een klacht van mevr. Gillet,- die beweerde dat de uitbreiding van de KYC in het duinendecreet lag-, onze aanvraag dienen terug te trekken, en daarbij horend, onze containers dienen te verwijderen. Er werd  een landmeter aangesteld door de gemeente om de exacte decreetgrens te bepalen. Hierna werd er een nieuw plan ingediend, waar zoals de gemeente het wenste, het huidige horecagedeelte werd behouden, weliswaar binnen de door het PRUP vooropgestelde 30% plaatsinname van de totale toegelaten bouwoppervlakte van 720m². Er werd ruimte voorzien voor het binnenplaatsen van de tractor, de jetscooter, en één rescueboot.  Het aantal lockers werd verdubbeld tot 214 eenheden. Er is plaats voorzien voor het binnen bergen van onze masten en catamaranrompen, alsook de bijhorende trampolines. Op het gelijkvloers is er naast publieke toiletten, alles voorzien voor de watersportkampen.

In de kelderverdieping zijn er ruime kleedkamers voor zowel dames en heren, uitgerust met wc’s en respectievelijk minsten 3 en 5 douchecellen.

Op het hellend vlak die naar de kelderverdieping gaat is er een vlakkere helling waar de nieuwe afspuitzone zich bevindt voor alle watersporters. Tevens zijn daar ook de buitendouches  en  uitlekzone om de wetsuits te laten uitdruipen, vooraleer ze in de lockers op te bergen.

De opvang van het water met bijhorende zandvanger bevindt zich onderaan voor de afsluitpoort. Er is een regenwater opvangreservoir voorzien van 40.000m³, wat ons een aanzienlijke waterbesparing zal opleveren. En zoals contractueel met de uitbater van de bar voorzien is, worden vanaf dan al de utilities gescheiden, daar waar nu in de zomer er een proportionaliteit wordt gehanteerd.

Aan de voorkant bevindt zich één meter boven de nul pas, het lokaal van de Beachmaster met bijhorende lesinfrastructuur. Om alle indianenverhalen uit de wereld te helpen: het hoogste punt van deze uitbouw is 58cm lager dan het bestaande puntdak boven de bar! En daarenboven is er nooit sprake geweest van een uitbreiding van de bar richting zee!

Ik hoop dan ook tegen de Algemene vergadering dat we de plannen kunnen tonen, na het fiat gekregen te hebben van de gemeente, voor het gabarit van deze uitbreiding. De interne invulling is een discussie die we eerst met de leden nog willen aftoetsen.

Verder heeft het bestuur ook beslist om de lidgelden dit jaar ongewijzigd te laten. We hebben vandaag voldoende reserves om de binneninrichting van de uitbreiding te kunnen financieren.

De inschrijvingen voor 2022 zullen digitaal openstaan vanaf  maandag 3 januari, en zoals elk jaar is er een korting van 10 euro voor de snelle inschrijvers tot 28 februari 2022.

Ik hoop alvast dat er heel wat van uw vragen beantwoord zijn. De rest zal ik met veel genoegen verduidelijken op de uitgestelde A.V. op 30 januari om 10u30 in de KYC.

In naam van het ganse bestuur wens ik U en uw familie alvast een prettig eindejaar toe, alsook een gelukkig en voorspoedig, maar vooral gezond 2022.

 

Philip Cammaert
Voorzitter KYC