Skip to main content
KYC News

Let's KYC together!

Woord van de voorzitter

Beste KYC-leden,

Op het einde van dit tumultueuze Covid-jaar sta ik graag stil, om eens een helikoptervlucht te maken wat dit nu concreet als impact heeft gehad op onze werking, onze plannen, onze scholing, etc..
De lock-down, welke begon midden maart, had als gevolg dat onze bar en kleedkamers, meer dan een half jaar verplicht gesloten zijn geweest. Op de grote vakantie na viel alles in het water. Zelfs in volle zomer werden we geconfronteerd met een volle week sluiting, wegens een indirecte covid-besmetting. Velen onder ons konden zelfs niet naar hun geliefkoosd tweede verblijf komen, en wanneer het dan toch mocht was de horeca meestal gesloten. Gezien de grenzen afgesloten waren, of met aardig wat beperkingen bezwaard (tests, quarantaine, etc.), kwam iedereen naar de kust op hetzelfde moment, met een ongeziene overrompeling als gevolg.
We hebben in de club een 800-tal leden, waarvan de helft actief op het water. De niet actieve leden zijn oudere watersporters, familieleden van watersporters, welke hoofdzakelijk tweedeverblijvers zijn, en tenslotte inwoners van Koksijde.
Wat men niet uit het oog mag verliezen is dat de gemeente de drie watersportclubs heeft gebouwd om diverse watersporten te kunnen beoefenen, waar ook Koksijdenaars welkom zijn. In deze context is in het contract met de gemeente een verplichting opgenomen dat jongeren, jonger dan 25 jaar, steeds toegang moeten krijgen tot de drie clubs. Omwille van de inperking van de vrijheden van de jeugd hebben velen de weg gevonden naar de clubs. Als club hebben we als leidraad voor de ouder dan 25-jarigen, dat ze drie maal mogen komen, maar dan zich een lidmaatschap moeten aanschaffen.
We hebben als club een zeer democratische prijstelling, zowel in de bar, als voor de kostprijs van het lidmaatschap, boxenhuur, ligplaatskost, etc.. Indien we dit benchmarkten zitten we aan de onderkant van de prijsvork, en we trachten dit ook zo te houden. Samen met een uitgebreide sportinfrastructuur (catamarans, kiteuitrusting, surf- en supplanken met bijhorende uitrusting, reddingsboten, jet-scooter, tractoren, etc….) is dit enkel mogelijk door een strikte financiële discipline, gekoppeld aan de supplementaire inkomsten vanwege sympathiserende leden en onze sponsors. Zij staan in voor bijna 70% van ons budget. Wij zijn hun dan ook hiervoor zeer dankbaar.
Niettegenstaande dat we pas op het laatste moment de toelating hebben gekregen om de watersportschool op te starten, is het dit jaar toch een succes geworden, en dit rekening houdend dat we zelfs een week verloren hebben door een verplichte quarantaine. Zo niet, was zeker het record van vorig jaar gesneuveld. Ik wil dan ook langs deze weg Christ’l, alle monitoren en iedereen bedanken die medegewerkt hebben aan dit succes .
Helaas hebben door de beperkingen, de regatta’s moeten afschaffen, en is het competitieve karakter van onze sport dit jaar totaal achterwege gebleven. Niettegenstaande hebben enkele jongeren uit onze club heel knappe nationale en internationale resultaten behaald waarvoor een dikke proficiat.
Op de diverse zandstormen na, bij het seizoenbegin, met als gevolg dat er tonnen zand dienden te worden verplaatst, hebben alle watersporters na de eerste covid-golf toch in beperkte mate hun sport kunnen beoefenen. Helaas zonder bar- en kleedkamerfaciliteiten.

Bijkomend wil ik enkele indianenverhalen uit de wereld helpen, welke de rondgang deden betreffende de geplande uitbreiding van de KYC. Vooreerst was de uitbreiding 100% voorzien voor de watersportinfrastructuur, en niet voor de bar!!
Zoals menigeen weet hebben we tekort aan ruimte voor boxen, het stockeren voor grote supplanken, voor de club, maar ook voor de stijgende vraag van individuele leden. Gezien de grote strandcabine die reeds jaren voor de KYC stond rot was, werd deze afgebroken door de gemeente, en hebben we die vervangen door een stalen 20 voet container. Het jaar daarop hebben we uit noodzaak er nog twee bijgeplaatst. Hiertegen is midden vorig jaar een klacht ingediend door twee personen. Deze containers werden eerst vergund door de gemeente. Deze werd in beroep bij de provincie herroepen tot een tijdelijk statuut waardoor de containers slechts een drietal maanden per jaar mogen uitgestald worden. Dit alles was het resultaat van een rechtstreekse tussenkomst van een gemeenteraadslid, na sluiting van de debatten bij de Gedeputeerden van de provincie West-Vlaanderen.
Om het tijdelijke karakter weg te krijgen, en verdere procedures te vermijden, werd er dan geopteerd voor een permanente uitbreiding tot de maximum toegelaten 720m² grondoppervlakte. Dit is wettelijk mogelijk gezien het openbare karakter van de KYC. Hierdoor kregen we een stockagevergroting van pakweg 70 m², met een kraaiennest voor de beachmaster en de zeilschoolopleiding erbovenop. Dit resulteert tot een permanent zeezicht en overzicht op het strand, wat de veiligheid sterk verhoogt. Tevens was er een garagepoort voorzien aan de voorkant, waardoor de jetski en de kleine tractor direct access hadden tot het strand, zonder over een bevolkt binnenplein te moeten rijden. De boxen konden uitgebreid worden tot het uiteinde De horecaoppervlakte werd tot de wettelijke 30% beperkt, wat reeds is uitgevoerd met het verplaatsen van de vlaggenmast (welke nu ook zichtbaar is vanop het strand), hierdoor werd eveneens de afspoelzone vergroot.
Jammer genoeg werd ook hierop weeral klacht ingediend door dezelfde personen. De bespreking van dit onderwerp in de gemeente waar ook de ingediende plannen worden getoond, en de juiste ligging, kunt U volgen via volgende link: https://koksijde.notubiz.be/vergadering/701778/Gemeenteraad 2016-11-2020 .
Als gevolg van deze actie hebben we de door het beroep tijdelijk geworden zeecontainers overgebracht naar het gemeentelijk depot, teneinde de overtreding te stuiten, en zullen we een aanvraag doen om deze in het voorjaar weer tijdelijk terug te plaatsen in afwachting van een definitieve oplossing.
Dit alles heeft tot gevolg dat we voorlopig niet verder kunnen, en dat wij onze leden ook niet eerder konden inlichten, tot alles uitgeklaard is.

Voor volgend jaar kan ik enkel maar hopen dat de covid-storm gaat liggen, zodat we naar het oude normaal kunnen teruggaan. De laatste cijfers lijken echter terug de slechte kant op te gaan. Sommige ingewijden spreken van “geen heropening van de horeca”, voor krokus. Mijn gedachten en veel sympathie gaan dan ook uit naar Karl en Els, die in het totaal meer dan 6 maanden thuis zitten. Ik hoop dan ook van harte, dat we hen en jullie zo spoedig mogelijk terug kunnen ontmoeten, in ons vertrouwde clubhuis.
Intussen hebben we de Algemene vergadering voorlopig uitgesteld tot 31 januari, in de hoop dat met verbeterde coronacijfers, we deze kunnen laten doorgaan in de theaterzaal van het Casino Koksijde.
Al bij al slagen we er met het bestuur in, om zonder veel kleerscheuren door deze moeilijke periode te komen. Alvast is er eind november beslist om geen tariefwijzigingen voor 2021 toe te passen.
Voor de investeringen gaan we ons dit jaar beperken tot hoogst noodzakelijke. Het uitkijken naar een goede vierwiel aangedreven tractor zonder kooi staat hoog op de agenda.
Ik hoop dan ook voor iedereen dat het jaar 2020, zeer snel, een slechte nachtmerrie uit het verleden wordt, en hopelijk voor de familie en vrienden, zonder onherstelbare gevolgen.
Ik wens dan ook in naam van het bestuur, aan eenieder een prettig en vooral gezond eindejaar, en een voorspoedig 2021.
Hou het veilig, en tot binnenkort.

Philip Cammaert
Voorzitter KYC