KYC News

Let's KYC together!

Corona Update

Beste Leden,

De corona maatregelen hebben ons als  KYC-leden  extra doen uitkijken naar het einde van de lock-down.
Iedereen mist onze geliefde club. We wachten op het definitieve ministerieel  besluit, die de modaliteiten duidelijk in kaart brengt, alsook de briefing vanuit onze sportfederatie, de WWSV. Van zodra deze bevestiging er is, laten wij jullie dit onmiddellijk weten.

WWSV heeft intussen reeds alles organisatorisch in gereedheid gebracht, om via de clubs, attesten te kunnen bezorgen aan leden die niet in de nabijheid van Koksijde wonen, om ook hun sport te kunnen uitoefenen. Deze procedure moet echter nog expliciet goedgekeurd worden door de bevoegde  minister.

In afwachting van deze ministeriële bevestiging voor onze diverse watersporten, (Kiten , zeilen,surfen en SUP’en, etc.), hebben we alvast alles in gereedheid gebracht om vanaf maandag 4 mei  correct te kunnen opstarten.
Dit zal moeten gebeuren conform de  volgende strikte voorwaarden :

  • enkel voor geregistreerde leden met eigen materiaal, die hun lidgeld betaald hebben
  • individueel of met familieleden wonend onder hetzelfde dak (van belang voor catamaranzeilen)
  • men mag geen gebruik maken van de infrastructuur van de club, uitgezonderd de buitendouche. De kleedkamers zullen afgesloten blijven. 
  • enkel de boxen zijn toegankelijk, rekening houdend met de physical distancing.  Er mag maar één persoon tegelijk in de lockerroom per gang. Men maakt gebruik van de ontsmettingsgel die ter beschikking wordt gesteld voor onze leden, voor en na het betreden van de ruimte.
  • het clubhuis, de bar en het terras blijven afgesloten voor publiek.
  • de parking voor de boten is door de gemeente klaargemaakt, de boten kunnen naar de KYC gebracht worden, indien dit expliciet wordt toegestaan door de overheid. Hiervoor moet het bovenvermelde attest nog geaccepteerd worden, zodat men geen problemen heeft bij controles door de politie.
  • bij het watersporten raden we aan  niet alleen op het water te gaan, zodat de sociale controle op de veiligheid is verzekerd. De vlaggen zullen zoals in het verleden een indicatie geven van de reddingstatus. Groen: er is redding door de club of de gemeente voorzien, Rood: gevaar!  het is verboden op het water te gaan. Geen vlag: je mag op het water gaan maar op eigen risio.

We willen U ook mededelen dat onze nieuwe website  klaar is en  binnen enkele dagen on-line staan. De meteorologische data zijn er te raadplegen, alsook de camera met uitzicht op zee.
We dringen aan op ieder zijn verantwoordelijkheidsgevoel, dat indien men besmet is met het coronavirus, men zich niet naar de club begeeft.

Hopelijk zien we elkaar binnenkort terug, hou het veilig!
Sportieve groeten,

Philip Cammaert
Voorzitter Koksijde Yachting Club


© 2022 KOKSIJDE YACHTING CLUB. ALL RIGHTS RESERVED.
KYC, Dumontlaan 8, B-8670 Koksijde | Algemene privacyverklaring