About the KYC

Historiek

De Koksijde Yachting Club Werd op 24 juni 1965 gesticht door inwoners van de gemeente Koksijde voor de beoefening van watersporten met zowel zeil- als motorboten.
De club is achter de duinen van St-Idesbald gelegen , een badplaats die deel uitmaakt van de gemeente Koksijde , langs de Belgische kust. Om de boten naar en van het water te halen, werden tijdens de eerste jaren van de club, allerlei voertuigen gebruikt zoals de Half Track, de Unimog en Jeeps.

Sinds geruime tijd zijn het oude landbouwtraktoren die hiervoor gebruikt worden. Jules Goethals, één van de stichters , was in feite de spil waar alles ronddraaide. Hij was mecanicien van beroep, herstelde boten, motoren, was verantwoordelijk voor de veiligheid en voor het naar en van het water te halen boten: vissen stond hem ook erg aan. De visvangst op zee met motorboten werd heel rap de hoofdactiviteit van de club en meermaals kwamen de vissers terug naar de club met blauwe haaien en andere grote vissen.

Zeilboten die destijds gebruikt werden, waren van het type 420 van het merk Lanaverre, Ponants van het merk Deschamps, 505 met een Engelse stempel, Snipes en nog andere type zeilboten.
Later kwamen de 470, Optimist, Moth Europe en Lasers. De Catamarans zijn sinds de laatste 12-15 jaren de meest gebruikte zeilboten in de club.

Wegens de uitbreiding van de catamaran, organiseerde KYC in 2003 het 4e mondiaal van de F18 met meer dan 150 deelnemers.
Werkelijk succes die aan de club de kans gaf zijn eerste bestemming terug te vinden, de zeilsport. 

Momenteel zijn er onder de KYC leden heel veel windsurfers en kitesurfers.
De laatste jaren werd het accent gelegd op de zeilschool voor kinderen vanaf 8 jaar, de jeugd en de volwassenen maar ook op de uitbreiding van de kitesurf school.

Bestuur KYC

 

Voorzitter Philip Cammaert
Ondervoorzitter Jurgen Vanneste
Penningmeester Lieven Dehaene
Secretaris Virginie Deschacht en Annemie Vanderhaeghe
Commerciëel Robert Haerynck
Zeilen Yvan Leclercq
Kiters Olivier Wydouw
Adviseurs James Thiriar en Vincent Claeskens

Intern regelement

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VAN DE KOKSIJDE YACHTING CLUB.

 1. Dit reglement is een aanvulling bij de statuten verschenen in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van januay 2006 .
 2. Dit reglement is geldig voor alle leden van de club, hun genodigden alsook voor de bezoekers.
 3. De betaling van het lidgeld voor het lopend jaar, houdt in dat men huidig reglement aanvaardt.
 4. Ieder lid die zijn lidgeld betaald heeft voor het lopend jaar, zal een lidkaart ontvangen die hem toegang tot de club-installaties geeft.
  Leden zeilboot,motorboot, zeilplank met box, zullen bij het begin van het seizoen een sticker krijgen voor zover ze hun lidgeld zullen betaald hebben Deze sticker zullen ze verplicht kleven aan de mast van hun zeilboot ( zichtbaar aan de voorkant), op de achtersteven van hun motorboot of laser, of op de deur van de box voor hun zeilplank.
 5. Toegang tot de installaties zal geweigerd worden aan de mensen die niet vermeld zijn op de lijst die wekelijks door de penningmeester is opgesteld en die de namen vernoemd van diegenen die hun lidgeld betaald hebben.
  De verantwoordelijke van de installaties is bevoegd om de toegang te weigeren aan diegenen die hun lidgeld niet zouden betaald hebben voor het lopend jaar of voor het jaar voordien.
 6. De leden die eigenaar zijn van een boot ( zeil of motor), van een zeilplank moeten verplicht verzekerd zijn voor het risico burgelijke aansprakelijkheid..
  Leden van het comité zijn bevoegd om het bewijs van deze verzekering na te zien.
 7. Om als effectief lid aanvaard te worden, moet een lid door 2 peters of meters voorgesteld worden. De uiteindelijke aanvaarding moet door het comité van de KYC bekrachtigd worden..
 8. Bezoekers worden verzocht hun naam in het daartoe aangelegde register in te schrijven.
  Deze register bevindt zich aan de ingang van het clubhuis.
 9. Een lid van een andere club krijgt toegang tot de clubinstallaties voor zover hij zijnlidkaart kan voorleggen.Lidgeld zal hem nochtans gevraagd worden indien hij onze club regelmatig bezoekt.
 10. Het comité heeft het recht toegang tot de club te weigeren aan personen die het inwendig reglement niet zouden naleven of die zich op een niet correcte manier zouden gedragen.
 11. Een lijst met de namen van de clubleden die bevoegd zijn de tractors, de rescue-boten en de jury- boot te besturen, staat op een zichtbare plaats in de club.
 12. De boten worden tewater gelaten en uit het water gehaald in de hiervoorvoorbehouden zone.
 13. Ieder lid die wenst uit te varen zal in het daartoe aangelegde register , dat zich aan de ingang van het clubhuis bevindt, volgende punten inschrijven. :
  Vóór zijn vertrek : Zeilnummer, naam van de stuurman, boottype, of van de zeilplank, aantal bemanningsleden, het in regel zijn met de veiligheidsmaatregelen, vertrekuur en voorziene uur van terugkomst.Bij de terugkomst : Zal de stuurman het register aftekenen om zijn terugkomst te bevestigen..
 14. Voor de boten zal de toegang tot de zee verboden zijn, d.w.z. dat de tewaterlating en de ophaling met de tractor niet zal volbracht worden wanneer de weersomstandigheden niet gunstig zijn. : deze regel zal toegepast worden volgens de officiële vaarregels van toepassing voor de noordzee. De diabolo zal de toegang tot de zee verbieden.
 15. Plankzeilers zullen eveneens de voor hun van toepassing zijnde regels eerbiedigen., regels van toepassing voor de noordzee.en zichtbaar in het clubhuis.
 16. Ieder varend lid, meevarendlid, etc… ( op motorboot, zeilboot, catamaran) zal eenveiligheidsvest moeten aantrekken. ( of aanhebben).
 17. Tijdens het hoogseizoen, t.w. van 15 juni tot 15 september zullen de boten te water gelaten worden en opgehaald worden tussen 09,30 en 18,30 u. Voor 15 juni en na 15 september zal transport van de boten met de tractor verzekerd worden in functie van de vragen van de clubleden en mogelijkheden van de verantwoordelijke van de installaties.
 18. Boten, zeilplanken, moeten van de clubparkings verwijderd worden ten laatste op 15 oktober van ieder jaar.
 19. Baantrailers alsook motorvoertuigen zijn niet toegelaten binnen de omheining of op de parkings van de club, behalve voor het lossen of het laden van de boten of zeilplanken.
 20. Stortbaden die zich binnen de gebouwen bevinden zijn voorbehouden voor diegenen die gevaren of gezeild hebben..
 21. Persoonlijk gerief zoals zwemvesten, surfpakken, botten, mogen niet " blijven liggen "..
 22. De club is niet verantwoordelijk voor schade aan boten, zeilplanken, zeilwagens ingevolge stormweer, vorst, botsingen met andere boten of trailers.
 23. Huidig reglement staat ter beschikking van alle clubleden.
 24. Tekst van huidig reglement werd door de leden van het comité op 2 april 2000 goedgekeurd.

Faciliteiten sport leden

 • douches
 • kleedkamers
 • verzekering via de VYF
 • water
 • luchtcompressor
 • mis à l'eau / tractor
 • rescue service
 • clubhouse
 • terras
 • wifi

KYC sponsors 2019